انجمن سینمای جوانان استان البرز وآموزشگاه سینمایی آنک کارگاه آموزشی یک روزه بازی مقابل دوربین را با حضور فیلمساز مطرح کشور مسعود آب پرور  برگزار می کند.

علاقمندان میتوانند جهت ثبت نام با تلفن 32707746 انجمن سینمای جوانان استان البرز و32205016 آموزشگاه سینمایی آنک تماس حاصل نمایند.

به شرکت کنندگان در این کارگاه گواهی شرکت اعطا خواهد شد.

photo 2016 12 31 19 55 08

 

 

سایت انجمن سینمای جوانان ایران