photo 2017 01 08 10 08 52

جلسه شورای صدور پروانه ساخت برنامه ها و و فیلم بلند ویدیویی یکشنبه 19 دی ماه در معاونت سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز برگزار شد.

در این نشست ابراهیم شریفی معاون هنری و سینمایی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز بعنوان نماینده تام الختیاره مدیر کل ارشاد احکام اعضای شورای پروانه ساخت فیلم های غیر سینمایی ( ویدیویی) را به آنان تقدیم کرد.

بر اساس این احکام اقای حسین جعفری ریسس اداره سینمایی اداره کل بعنوان دبیر شورا ، آقای محمد حسین عابدی مدیر انجمن سینمای جوانان استان البرز بعنوان کارشناس امور اقتصاد سینما ، آقای فرهاد ناصر ترابی بعنوان کارشناس فرهنگی و هنری و فرهاد طب نوری بعنوان کارشناس سمعی و بصری احکام خود را دریافت کردند.

در ادامه این نشست مقرر شد تا فیلمنامه های بلند ویدیویی با توجه به ضوابط و مقررات در سریع ترین زمان ممکن بررسی و نتیجه آن به فیلمساز اعلام گردد.

 

photo 2017 01 08 10 09 30

photo 2017 01 08 10 09 49

سایت انجمن سینمای جوانان ایران