نشانی: کرج، چهار راه طالقانی، طالقانی جنوبی، کوچه شهید ساجدی، انجمن سینمای جوانان ایران – دفتر کرج

کدپستی : ٣١٣٣٩٧٨٦٥٥

شماره تماس:

٣٢٧۰٧٧٤٦ و ٣٢٧٣١٢۸٢-۰٢٦-۰٢٦-۰٢٦

سایت:    www.iycskaraj.ir

کانال رسمی تلگرام:    www.telegram.me/iycskaraj

سایت انجمن سینمای جوانان ایران